Үйлчилгээ

  • Улаанбаатар хотод хүн амын 1,5 сая гаруй  оршин  амьдарч, 468,7 мянган толгой мал,  амьтан  байна.

ХОЛБООС


Зочилсон