НМЭГ-ын Тархвар зүйчдын практик чадавхийг нэмэгдүүлэх II шатны сургалт зохион байгуулагдлаа

НИЙСЛЭЛИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН 8 тархвар зүйч нарт 2022 оны 2-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд “Тархвар зүйчдын практик чадавхийг нэмэгдүүлэх” сургалт зохион байгууллагдлаа. Эхний шатаар эзэмшсэн тархвар зүйн анхан шатны онол практикийн ур чавдарыг II-р шатны сургалтаар бататган дадлагажуулав. Энэ удаагийн сургалтад Хоккайдогийн их сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн доктор Нориказу Исода “Network analysis for livestock” сэдвээр лекцын хичээл орсон.

ウランバートル市獣医局疫学者を対象とした「疫学者実践能力強化研修(第2段階目)」が開催されました。(日本語は下に続きます。)
ウランバートル市獣医局に所属する疫学者の実践能力強化研修の第2段階目が2022年2月14〜15日に開催されました。8名が参加し、第1段階目の研修で習得した疫学の基礎知識や実践的スキルをさらに強化するための研修をおこないました。
また、研究研修グループ「 Practical training in veterinary epidemiology」のアドバイザーである北海道大学獣医学研究院准教授、疫学者の磯田典和氏がゲストとして参加し、「Network analysis for livestock」というテーマで講義してくださいました。