• Mongolian
  • English (UK)

нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын 2019 онд алба хаагчдад үзүүлсэн мөнгөн тусламж

 

Нэрс

Албан тушаал

Ажилд орсон он, сар

1

Н. Жавхлан

Ар гэрийн гачигдал гарсны улмаас 100.000  төгрөгний тэтгэмж олгов.  

2019.01.24/                 Б/35

2

Б. Пүрэврагчаа

Ар гэрт гачигдал  тохиолдсон тул 300.000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгов.

2019.06.26                  Б/69

3

Б. Бизъяасүрэн

Ар гэрт гачигдал гарсний улмаас 300.000 төгрөгийн туцалтгүй туламж олгов.

2019.06.28                  Б/71

4

Г. Билгүүнчинзориг

Ар гэрт гачигдал гарсний улмаас 300.000 төгрөгийн  тэтгэмж олгов

2019.06.28                  Б/73

 

Хүний нөөцийн стратеги зорилт

Төрийн зорилт, чиг үүргийг үр ашиг, үр нөлөөтэй боловсруулж, хэрэгжүүлэх болон төрийн алба, өөрчлөлт шинэчлэлтэд зохицож чадах үнэт зүйлс, мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцийг төлөвшүүлэх.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

        Тус  байгууллага  нь   нийслэл  хотын  нутаг дэвсгэрт мал,  амьтны  гоц халдварт  болон  халдварт  өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх  арга  хэмжээг  хэрэгжүүлж,  мал,  амьтны  паразиттах  өвчний гаралтыг  багасгах,   хүн  амын  хүнсний  аюулгүй  байдлыг хангаж,  нийгмийн  эрүүл мэндийг хамгаалахад  онцгой  хувь нэмэр  оруулж  буй  Нийслэлийн  Засаг даргын хэрэгжүүлэгч  агентлаг юм.