• Mongolian
  • English (UK)

ЗГ-н тогтоол

Засгийн газрын тогтоолын нэр 
Дугаар Батлагдсан огноо 
1

 

"Нийслэлд  мал  аж  ахуй  эрхлэх талаар   баримтлах бодлого” хөтөлбөр батлах тухай 

133

2002.07.01
2


Журам батлах тухай /”Малын  гоц  халдварт   өвчнийг  баталгаажуулах,  хорио цээр, хязгаарлалтын  бүс тогтоох, уг бүсэд  үйл  ажиллагаа явуулах” журам/ 

305 2008.07.29
3

 

Журам  батлах тухай /Шүлхий  өвчнөөр эрүүл-вакцин хэрэглэгддэггүй бүс, хяналтын  бүс,   шүлхий  өвчнөөр  тайван вакцин   хэрэглэдэг  бүс тогтоох,  уг  бүсүүдэд   мал  эмнэлэг,  хорио цээрийн   үйл  ажиллагаа  явуулах  журам/ 

247  2011.08.17
4

Журам батлах тухай / Мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн байршил тогтоох тухай/

240 2016.05.09
5

Малын гоц халдварт өвчингүй, хорио цээрийн тусгаарлагдсан бүс байгуулахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

284 2017.09.27
6

Малын гоц халдварт өвчний нөхцөл байдалтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

257 2017.09.13