• Mongolian
  • English (UK)

Авилгын эсрэг мэдээлэл

1. Aвлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн талаар сургалт, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах нь авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл юм. Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөлийн талаарх сургалтын материалын дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү. 

2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг энд дарж үзнэ үү. 

3. ХАСХОМ бөглөх зааврыг энд дарж үзнэ үү. 

4. Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл 

toriin 9 zvil1