• Mongolian
  • English (UK)

НЗД-ын захирамж

 НЗД-ын захирамжын нэр

Дугаар

Батлагдсан огноо

1

Журам  батлах тухай /Мал,   амьтны гаралтай түүхий эд худалдан  борлуулахад  тавигдах  шаардлага,  түүнд хяналт тавих/

468

2003.11.06

2

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, гарал  үүслийн  гэрчилгээний  код батлах тухай

304

2005.08.01

3

Журам батлах тухай /Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  мал  эмнэлгийн  ариутгал  халдваргүйтгэл  хийх, түүнд хяналт тавих”

А/32

2014.01.24