• Mongolian
  • English (UK)

НИТХ-н тогтоолууд

НИХТ-ийн тогтоолын нэр

Дугаар

Батлагдсан огноо

1

Үйлчилгээний хөлсний  норматив тогтоох тухай

14/05

2014.01.23

2

Нийслэлд мал  аж  ахуй  эрхлэх талаар  баримтлах  бодлого хөтөлбөр батлах тухай

А/11

 

2014.07.08

3. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа, аж ахуй эрхлэх журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулга 
А/335

2017.05 сар