• Mongolian
  • English (UK)

Хамтын ажиллагаа

Япон улсын мэргэжилтнүүд НМЭГ-ын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

     “ Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн мэргэжилтнүүдийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх” Жайка-ийн төслийн хүрээнд Япон улсын Хоккайда-ийн Их сургуулийн  багш Мицуёоши Такигучи /Ph.D/ болон  Ясухиро Кон /Ph.Dнар НМЭГ-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж, цаашид “Тэжээвэр, жижиг амьтны чиглэлээр” хамтран ажиллахаар  боллоо.

Шинэ мэдээ

Швейцарын хөгжлийн агентлагаас зохион байгуулсан эпидемиологийн сургалтанд хамрагдлаа

Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас зохион байгуулж буйэпидемиологийн сургалтыг Улаанбаатар хотноо 2015 оны 9 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Швейцарийн мэргэжилтэн/SAFOSO/​​ Dr.Manon хүрэлцэн ирж эпидемиологи тандалт,судалгааны чиглэлээр сургалт хэлэлцүүлэг явуулсан бөгөөд сургалтанд Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторийн 15 эмч, мэргэжилтэн, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газраас 3 малын эмч тус тус оролцлоо.

Шуурхай мэдээ

Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил 85%-тай явагдаж байна

Нийслэлийн Засаг Даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/671 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор вакцинжуулалтынаяныг нийслэл хотод зохион байгуулж байгаа бөгөөд вакцинжуулалтанд тугал 13671, хурга ишиг 90978 буюу нийт 104649 төл мал хамрагдаж, ажил 85%-тай явагдаж байна.

Цаг үеийн мэдээ

Мал эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр ашиглаж байгаа “ Эрсдэлийн шалгуур , хяналтын хуудас” –ыг шинэчлэх хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газраас ирүүлсэн ажлын удирдамжийн хүрээнд Нийслэлийн 6 дүүргийн мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч нар, Хан-уул, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн мал эмнэлэг үржил үйлчилгээний нэгжийн малын эмч нар, НМЭГ-ын эмч нарыг хамруулсан хэлэлцүүлэг НМЭГ-т боллоо.

 

Энэ хэлэлцүүлэгээр мал эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр ашиглаж байгаа “ Эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох хяналтын хуудасны талаар өөрчлөх, шинэчлэх, засах зэрэг олон зүйл заалтуудыг хэлэлцэж ярилцлаа.  Аж ахуй нэгж, иргэнд тавигдаж буй стандартын  шаардлага, эрсдлийн үнэлгээгээний талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг МХГ-ын вэб сайтнаас үзэх боломжтой юм.

Бусад мэдээллүүд...