• Mongolian
  • English (UK)

Цаг үеийн мэдээ /2017.12.10/

МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН МЭДЭЭ

 1.    Монгол Улсын  Засгийн  газрын  2016.08.31-ны өдрийн “Малын  гоц  халдварт  өвчнөөс сэргийлэх  зарим арга хэмжээний тухай” 71 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017.05.17–ны өдрийн “Малын гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” А/316 дугаар захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын “Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай” А/15 дугаар тушаалуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд мал, амьтны гоц халдаварт шүлхий өвчний  халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналтыг чангатгаж Багануур, Баянзүрх, Налайх дүүргүүдийн үхэр, Багахангай дүүргийн бүх шүлхий өвчинд мэдрэмтгий малыг вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулав.

Шүлхийгээс урьдчилан сэргийлэх эхний ээлжийн вакцинжуулалтанд үхэр  48074 толгой, тэмээ 240, бог мал 24621 толгой, нийт 72935 толгой мал хамруулахаас үхэр 41764, тугал 4359,  бог 20058 толгой, нийт 66402  толгой малыг хамруулж төлөвлөгөөг 91,5 %-р биелүүлсэн. 

 2. Нийслэлийн Засаг даргын 2017.06.23–ны өдрийн “Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/478 дугаар захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/20 дугаар “Гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай” тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд мал, амьтны гоц халдаварт шүлхий өвчний  халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналтыг чангатгаж Багануур, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Чингилтэй, Сүхбаатар дүүргүүдийн бүх шүлхий өвчинд мэдрэмтгий малыг вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулав.

    Шүлхий өвчнөөс урьдчилансэргийлэх арга хэмжээнд хамруулж нийтдээ 2913 өрхийн үхэр 54564, хонь 132935, ямаа 97797, тэмээ 6, гахай 11910 нийт 297212 толгой мал, амьтанд уг вакциныг булчинд гүн  тарих аргаар вакцинжуулах ажлыг зохион байгууллаа.

Цаг үеийн мэдээ /2017.12.05/

БРУЦЕЛЛЁЗООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3. “а”, 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол мал үндэсний хөтөлбөр”, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны А/289 дүгээр тушаал, Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрын А/30 дугаар “Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай” албан тоот,  Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн №589 дугаар “Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг эхлүүлэх тухай” албан бичиг, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/806 дугаар “Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2017 оны А/24 дугаар “Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай “ тушаалуудыг хэрэгжүүлэхээр Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, 3 тосгоны мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний 20 нэгжийн малын эмч мэргэжилтнүүд 2016 оны 10 дугаар сарын 10-аас 12дугаар сарын 01-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулж зааврын дагуу хийж гүйцэтгэв.

Бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд бодын төл 11,8 мян.тол, богын төл 102,7 мян/тол. нийт 114,506 мянган толгой төл мал хамруулахаас нийт 105,1 мян. толгой төл малыг хамруулж төлөвлөгөөг 91,8 %-р биелүүлсэн.

Цаг үеийн мэдээ /2017.11.20/

ХОНИНЫ ЦЭЦЭГ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

       Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/478 дугаар “Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/20 дугаар “Гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай” тушаалыг хэрэгжүүлэхээр Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, 3 тосгоны мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний 20 нэгжийн малын эмч мэргэжилтнүүд 2017 оны 6 дугаар сарын 20-оос 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Хонины цэцэг  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг 14 хоногийн хугацаанд 2 удаагийн давтамжтайгаар тарих ажлыг зохион байгуулж зааврын дагуу хийж гүйцэтгэв.

Хонины цэцгээс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 78615 толгой хурга хамруулахаас 1-р ээлжинд нийт 72023 толгой хургыг хамруулж төлөвлөгөөг 91.6%-р биелүүлсэн. 2-р ээлжинд нийт 71895 толгой хургыг хамруулж төлөвлөгөөг 91,45%-р тус тус биелүүлсэн байна.

Цаг үеийн мэдээ/2017.10.16/

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв

     Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны 09 сарын 14-нд НМЭГ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн харъяа Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд хавар тарьсан улиас,  гүйлс модны суулгацанд усалгаа, арчлалт хийж, ойр орчмын хог хаягдлыг нь цэвэрлэж, энэхүү ажилд идэвх санаачлагатай оролцлоо. 

  

Цаг үеийн мэдээ/2017.10.14/

НИЙСЛЭЛИЙН МАЛ  ЭМНЭЛГИЙН  ГАЗРААС

БҮХ НИЙТИЙН  ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ОРОЛЦЛОО.

       Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж буй бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар 2017оны 10 сарын 13-ны өдөр нийт 32 эмч, мэргэжилтэн, жолооч ажилчдыг хамруулж оролцов. 10 сарын 14-ны “Бүх нийтийн мод тарих өдөр”-ийг тохиолдуулан Батоникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарих төлөвлөгөөт арга хэмжээтэй давхцсан учир өмнө нь холбогдох ажилтанд мэдэгдэж зөвшөөрөл авч ажиллаа.

     Цэвэрлэгээний  хуваарийн дагуу  өөрийн  байгууллагын  гадна талбай  болон  25-р эмийн сангийн уулзвараас 2 хутагтын уулзвар хүртэл явган хүний замын хог хаягдал болон ногоон байгууламжийн унасан навч хогийг түүж, 23 шуудай хог хаягдал цуглуулсан байна.

         Хоггүй цэвэр орчин бүрдүүлэх, иргэдийн амьдрах ая тухтай орчинг бий болгох зорилготой их цэвэрлэгээнд албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо.

. 

Бусад мэдээллүүд...

Фото мэдээ