• Mongolian
  • English (UK)

Нээлттэй ажлын байр 2018.03.29

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ХЭРЛЭНГИЙН ГҮҮР ДЭХ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТЫН ЦЭГТ

АРИУТГАЛЫН ЭМЧ АЖИЛД АВНА.

     Мал эмнэлгийн хяналтын цэгт авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор   нийслэл хот руу   нэвтэрч буй автомашинд мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийг журам, заавар, стандарт, технологийн дагуу зохион байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх хяналтын цэгийн ариутгалын эмч/эрэгтэй/ ажилд шалгаруулж авна.

Ажлын  байранд тавигдах  шаардлага:

Малын их эмч, малын бага эмч, хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэй байж болно.

Багаар ажиллах чадвартай, харьцааны соёлтой.

Ажлын ачаалал даах чадвартай байх

Гадаад хэлний  мэдлэг,  спортын авьяастай  байх.

Төрийн байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

-Төрийн  албан хаагчийн  анкет

-Иргэний  үнэмлэхийн нотариатоор баталгаажуулсан хуулбар

-Мэргэжлийн  дипломын нотариатоор баталгаажуулсан хуулбар

-4х6 хэмжээтэй гэрэл зураг

-Ажил  орохыг  хүссэн  өргөдөл

Анкет авах хугацаа: 2018/03/29 – 2018/04/10

Нээлттэй ажлын байр 2017.07.18

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Гүйцэтгэх ажил үүрэг

Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүсч буй ирсэн, явуулсан бичгийн стандартын шаардлагыг хангуулж ажиллах, шийдвэрлэлтийн мэдээ тайланг гаргах, Архивын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд боловсролтой

Мэргэжил дээшлүүлсэн болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
Багаар ажиллах чадвартай, харьцааны соёлтой.
Компьютерийн хэрэглээний өндөр мэдлэгтэй.

Бүрдүүлэх материал:

-Төрийн албан хаагчийн анкет
-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
-Мэргэжлийн дипломын хуулбар
-4х6 хэмжээтэй гэрэл зураг
-Ажил орохыг хүссэн өргөдөл
Анкет авах хугацаа: 2017/07/18 – 2017/07/28

Нээлттэй ажлын байр 2017.06.27-2

Багануур дүүргийн Мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн Малын эмчийн ажилд шалгаруулж авна.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
Малын эмч мэргэжилтэй
Дээд боловсролтой
Мэргэжлээрээ ажилласан, мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болно.
Багаар ажиллах чадвартай, харьцааны соёлтой.
Ачаалал даах чадвартай.
Компьютерийн хэрэглээний өндөр мэдлэгтэй.

Бүрдүүлэх материал:
-Төрийн албан хаагчийн анкет
-Иргэний үнэмлэхийн нотариатоор баталгаажуулсан хуулбар
-Мэргэжлийн дипломын нотариатоор баталгаажуулсан хуулбар
-4х6 хэмжээтэй гэрэл зураг
-Ажил орохыг хүссэн өргөдөл
Анкет авах хугацаа: 2017/06/27 – 2017/07/03

Нээлттэй ажлын байр 2017.06.27

Багануур дүүргийн Мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн лабораторийн ШИНЖЛЭГЧ ИХ ЭМЧ ажилд шалгаруулж авна.
Гүйцэтгэх ажил үүрэг
Мал, амьтан, түүхий эдийн шинжилгээг батлагдсан арга зүй, стандартын дагуу хийх.
Шинжилгээний хариуг үнэн зөв, алдаагүй, түргэн шуурхай батлагдсан маягтын дагуу гаргаж, баталгаажуулах
Шинжилгээнд хамрагдсан мал, амьтан, эмгэгт эдийн дээжийн судалгааг гаргах
Хийгдэж буй шинжилгээний талаар мэдээ, мэдээлэл илтгэл танилцуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах,
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
Малын эмч мэргэжилтэй
Дээд боловсролтой
Мэргэжлээрээ болон нян судлалын чиглэлээр ажилласан, мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болно.
Багаар ажиллах чадвартай, харьцааны соёлтой.
Компьютерийн хэрэглээний өндөр мэдлэгтэй.
Бүрдүүлэх материал:
-Төрийн албан хаагчийн анкет
-Иргэний үнэмлэхийн нотариатоор баталгаажуулсан хуулбар
-Мэргэжлийн дипломын нотариатоор баталгаажуулсан хуулбар
-4х6 хэмжээтэй гэрэл зураг
-Ажил орохыг хүссэн өргөдөл
Анкет авах хугацаа: 2017/06/27 – 2017/07/03

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ АЖИЛД АВНА

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ АЖИЛД АВНА

Гүйцэтгэх  ажил үүрэг:

1.Санхүүгийн тайлан, балансыг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу гаргаж, аудитын дүгнэлт гаргуулан, холбогдох байгууллагуудад нэгтгүүлэх

2. Байгууллагын үйл ажиллагааны дунд хугацааны болон хэтийн төсвийг төлөвлөж, холбогдох байгууллагуудад уламжлан, шийдвэрлүүлэх

3. Батлагдсан төсвийг зардлын зүйл заалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох

 

МАЛЫН ЭМЧ, АРИУТГАЛЫН ЭМЧ, ШИНЖЛЭГЧ ЭМЧ АЖИЛД АВНА.

ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ШАР ХӨТӨЛ, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ХЭРЛЭНГИЙН ГҮҮРЭН ДЭХ МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТЫН ЦЭГТ МАЛЫН ЭМЧ, АРИУТГАЛЫН ЭМЧ, ШИНЖЛЭГЧ ЭМЧ

АЖИЛД АВНА.

1.Мал эмнэлгийн хяналтын цэгт авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор   нийслэл хот руу   нэвтэрч буй автомашинд мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийг технологи, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх

2.Нийслэл хот руу   нэвтэрч буй мал, амьтны гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийж, баталгаажуулалт олгох

3.Ариутгал халдваргүйтгэл,мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээний ажилд хяналт тавьж,   мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ЖОЛООЧИЙН АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЖОЛООЧИЙН АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Гүйцэтгэх  ажил үүрэг

Мал эмнэлгийн дуудлага, үйлчилгээний  автомашиныг хариуцаж  ажиллах

Тухайн   ажлын  өдрийн ажилласан  км цагийг  тооцооны  хуудаст   бичиж,   ажилласан ажилтнаар   гарын  үсэг зуруулж,  тооцоо  бодуулах

Автомашиныг  ариг  гамтай  эзэмших,  техникийн  комиссын шийдвэр  гаргуулан засуулж актлуулах

Замын  хөдөлгөөний аюулгүй  байдлыг сахиж  ажиллах

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН шалгаруулж авна

БИЧИГ ХЭРГИЙН  АЖИЛТАН

Гүйцэтгэх  ажил үүрэг

Байгууллагын   үйл  ажиллагааны  явцад  үүсч  буй   явуулсан бичгийн стандартын  шаардлагыг хангуулах,  бүртгэл хөтлөх, холбогдох  байгууллагуудад  хүргэх  ажлыг  зохион  байгуулах

 

Ирсэн  бичгийг  бүртгэн  хүлээн  авч,  Төрийн  албан  хэрэг  хөтлөлтийн  үндсэн  зааврын  дагуу  шийдвэрлэлтийн  байдалд хяналт тавьж,  шийдвэрлэлтийн мэдээ, тайланг  14  хоног тутам  гаргаж,  байгууллагын даргад танилцуулах

Газрын даргын  үндсэн үйл  ажиллагааны  болон  боловсон  хүчний  чиглэлээр  гаргаж буй  тушаалыг бүртгэн,  холбогдох  ажилтнуудад  тараах  ажлыг  зохион  байгуулах

Хэвлэмэл  хуудасны тайлан мэдээг  гаргаж ажиллах

Ажилтан  болон  иргэнээс ирсэн  өргөдөл гомдлыг  бүртгэн  хүлээн  авч,   биелэлтийг  тооцож  ажиллах

ЭМНЭЛ ЗҮЙН НЯН ШИНЖЛЭГЧ ИХ ЭМЧ ажилд авна

ЭМНЭЛ ЗҮЙН НЯН ШИНЖЛЭГЧ  ИХ  ЭМЧ

Гүйцэтгэх  ажил үүрэг

Мал,  амьтан,  түүний  эмгэгт  эдэд бактериологийн   шинжилгээг батлагдсан  арга  зүй, стандартын  дагуу  хийх.

Шинжилгээний  хариуг  үнэн зөв,  алдаагүй, түргэн шуурхай батлагдсан маягтын дагуу  гаргаж, баталгаажуулах

Шинжилгээнд хамрагдсан  мал,  амьтан,  эмгэгт  эдийн дээжийн судалгааг  гаргах

Хийгдэж  буй   шинжилгээний талаар   мэдээ, мэдээлэл илтгэл танилцуулах, ,  хэвлэл  мэдээллийн  хэрэгслээр сурталчлах

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ажилд авна

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: 

Газрын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх мэдээллийн систем, программ хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох,

төлөвлөгөө боловсруулах, программ хангамж болон компьютер, принтер гэх мэт техник хэрэгслийн өдөр тутмын хэвийн,

аюулгүй найдвартай үйл ажиллагааг хангах


Өргөдөл гомдлын SMART.MN сайт болон газрын вебсайтын хэвийн ажиллагаа, баяжилт мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бүрдүүлж удирдлага, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах


Цаг бүртгэлийн систем болон бүртгэл, мэдээллийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

More Articles...