• Mongolian
  • English (UK)

ЗГ-н тогтоол

Засгийн газрын тогтоолын нэр 
Дугаар Батлагдсан огноо 
1

 

"Нийслэлд  мал  аж  ахуй  эрхлэх талаар   баримтлах бодлого” хөтөлбөр батлах тухай

 

 

133

2002.07.01
2


Журам батлах тухай /”Малын  гоц  халдварт   өвчнийг  баталгаажуулах,  хорио цээр, хязгаарлалтын  бүс тогтоох, уг бүсэд  үйл  ажиллагаа явуулах” журам/

 

305 2008.07.29
3

 

Журам  батлах тухай /Шүлхий  өвчнөөр эрүүл-вакцин хэрэглэгддэггүй бүс, хяналтын  бүс,   шүлхий  өвчнөөр  тайван вакцин   хэрэглэдэг  бүс тогтоох,  уг  бүсүүдэд   мал  эмнэлэг,  хорио цээрийн   үйл  ажиллагаа  явуулах  журам/

 

247  2011.08.17