• Mongolian
  • English (UK)

Эрхэм зорилго

Алсын хараа: Нийгмийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлага, стандартад нийцсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээгиргэд,   байгууллагад үзүүлдэгтэргүүлэх байгууллага болох

Эрхэм зорилго: Мал, амьтны өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлын баталгааг хангах,нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалахад орчин үеийн шинжлэх ухааны оноларга зүйдтулгуурласан үйл ажиллагаа явуулахад оршино.