• Mongolian
  • English (UK)

Тандалт шинжилгээний ажил хийгдэж байна /2019-11-08/

          Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын А/63 тоот тушаалаар  бруцеллёз өвчний эсрэг дархлаажуулалтын дараах мониторингийн шинжилгээг 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа төл малд хийж гүйцэтгэж байна.

 

 

Фото мэдээ