• Mongolian
  • English (UK)

НОХОЙ БҮРТГЭЛЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ ЭХЛЭВ. /2019-07-02/

Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар нь Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албатай хамтран гэр хорооллын айл өрхийн нохойг бүртгэлжүүлэх, мал эмнэлгийн цогц арга хэмжээг 3 дах жилдээ зохион байгуулж байна. Энэхүү ажлыг хүрээнд 17172 нохой бүртгэлжүүлэх, мал эмнэлгийн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зарим нохойн үржил хязгаарлах мэс засал хийх, нохойны бүртгэл мэдээллийн систем нэвтрүүлэх, 1000 нохойнд бэтэг өвчнийг илрүүлэх тандалт шинжилгээ хийхээр төлөвлөсөн  бөгөөд 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлүүлсэн. 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар Чингэлтэй дүүргийн 1796 өрхийн 2184 нохой, Сүхбаатар дүүргийн 405 өрхийн 554 нохой, Баянзүрх дүүргийн 2234 өрхийн 3329 нохой, нийтдээ 4435 өрхийн 6067 нохой буюу 35.3%-ын гүйцэтгэлтэйгээр бүртгэлжүүлэлтийн ажил үргэжилж байна.

Фото мэдээ