• Mongolian
  • English (UK)

Сургалт зохион байгуулав. /2019-06-20/

"Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил", "Малчинд ойрхон мал эмнэлэг" 2019 оны зорилтуудын хүрээнд нийслэлийн Баянзүрх, Хан Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн мал бүхий иргэд, малчид, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад “Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль”-ийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. Энэхүү сургалтанд Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын эмч, мэргэжилтэн нар Хан Уул дүүрэг дэх мал эмнэлгийн тасгийн мал эмнэлгийн улсын байцаагч болон тархвар зүйчтэй нартай хамтран 130 мал бүхий иргэд, малчдад сургалтыг зохион байгуулж мал эмнэлгийн байгууллагын цаашдын хэрэгжүүлэх ажлуудыг танилцуулсан.

Фото мэдээ