• Mongolian
  • English (UK)

Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ байгуулав. /2019-05-24/

 

Гурвалсан гэрээ байгуулав /2019-05-24/

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын дарга М.Адилбиш дүүргийн мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгж болон дүүргийн Засаг дарга нартай 2019 онд хийгдэх мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний гуравласан гэрээг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр байгууллаа. Уг гэрээнд Нийслэлийн Засаг даргын А/404 дугаар захирамжийн хүрээнд хийгдэх мал, амьтны гоц халдварт, халдвар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэл, лабораторийн шинжилгээ, шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний талаар хийгдэх ажлуудыг тус тус тусгасан юм.

 

         

     

    

Фото мэдээ