• Mongolian
  • English (UK)

Цаг үеийн мэдээ /2017.11.20/

ХОНИНЫ ЦЭЦЭГ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

       Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/478 дугаар “Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/20 дугаар “Гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай” тушаалыг хэрэгжүүлэхээр Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, 3 тосгоны мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний 20 нэгжийн малын эмч мэргэжилтнүүд 2017 оны 6 дугаар сарын 20-оос 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Хонины цэцэг  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг 14 хоногийн хугацаанд 2 удаагийн давтамжтайгаар тарих ажлыг зохион байгуулж зааврын дагуу хийж гүйцэтгэв.

Хонины цэцгээс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 78615 толгой хурга хамруулахаас 1-р ээлжинд нийт 72023 толгой хургыг хамруулж төлөвлөгөөг 91.6%-р биелүүлсэн. 2-р ээлжинд нийт 71895 толгой хургыг хамруулж төлөвлөгөөг 91,45%-р тус тус биелүүлсэн байна.

Фото мэдээ