• Mongolian
  • English (UK)

Цаг үеийн мэдээ/2017.10.16/

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв

     Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны 09 сарын 14-нд НМЭГ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн харъяа Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд хавар тарьсан улиас,  гүйлс модны суулгацанд усалгаа, арчлалт хийж, ойр орчмын хог хаягдлыг нь цэвэрлэж, энэхүү ажилд идэвх санаачлагатай оролцлоо. 

  

Фото мэдээ