• Mongolian
  • English (UK)

Цаг үеийн мэдээ / 2017.05.13 /

                                                                 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв
       Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны 05 сарын 13-нд НМЭГ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн харъяа Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 40ш улиас, 15 гүйлс модны суулгацыг тарьж, энэхүү ажилд идэвх санаачлагатай оролцлоо.

Фото мэдээ