• Mongolian
  • English (UK)

Шуурхай мэдээ /2017.03.22/

                                                        МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ 
                                                                                2017.03.21-ны өдрийн байдлаар
 

     Дорнод аймгийн 8 сумын шүлхий өвчинд мэдрэмтгий 586,5 мян толгой мал вакцинжуулалтанд хамруулахаас 514.5 мян толгой мал хамруулсан. Нэмэлт вакцин авч аймгийн хэмжээнд нийт 14 сумын 997,4 мян толгой мал вакцинжуулалтад хамруулахаас 875.951 мян толгой мал хамрагдаж 87.8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
      Сүхбаатар аймагт нийт 13 сумын шүлхий өвчинд мэдрэмтгий 2,755,755 толгой мал вакцинжуулалтанд хамруулахаас 2,686,741 толгой мал хамруулж 97.5 хувийн гүйцэтгэлтэй дуусаад байна.
Хэнтий аймаг 5 сумын 255,671 толгой мал хамруулахаас бүрэн хамруулсан бөгөөд нэмэлт 551000 тун хүргүүлж тарилга эхлэн нийт 9 сумын хэмжээнд 1,487,605 мал хамруулахаас 1,345.864 хамруулж 91.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.