• Mongolian
  • English (UK)

Шуурхай мэдээ /2017.03.21/

                                                         ХОНИНЫ ЦЭЦЭГ ӨВЧНИЙ 2017 ОНЫ ГАРАЛТ, ӨВЧЛӨЛ
                                                                             2017.03.21-ны өдрийн байдлаар
          2017 онд нийт 9 аймаг, нийслэлийн давхардсан тоогоор 37 сум дүүрэгт хонины цэцэг өвчний гаралт үргэлжилсэнээс 9 аймаг, нийслэлийн 32 сум, дүүрэгт хорио цээр цуцлагдсан. Өнөөдрийн байдлаар Дорноговь аймгийн 3 сум, Төв аймгийн 2 сум. Дундговь аймгийн 1 сум нийт 3 аймгийн 6 суманд хонины цэцэг өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний хүрээнд хорио цээрийн дэглэмийг хэрэгжүүлж байна.