• Mongolian
  • English (UK)

Сургалт семинар зохион байгуулагдлаа

СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

    ‘‘Гахайн аж ахуйд тулгамдаж буй асуудал’’ сэдэвт сургалт семнарыг 2015.11.19 нд нийслэлийн гахайн аж ахуйн эрхлэгчид болон дүүргийн МЭЭҮН-ийн малын эмч нарын дунд зохион байгууллаа. Семинарын гол зорилго нь Улаанбаатар хотод оношлогдсон гахайн халдварт өвчнүүдэд яаралтай арга хэмжээ авах, өвчний учир шалтгаан, нөхцөл байдлыг тодорхойлон ажиллах, гахай аж ахуйд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэлэлцэн цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, ажлын талаар ярилцлаа.