• Mongolian
  • English (UK)

Даргын тушаал 2017

 №  Дугаар  Нэр
1 А/01  Цалингийн зардал гаргах тухай
2 А/02  Гамшгаас хамгаалах Мал эмнэлгийн албаны орон тооны бус штаб шинэчлэн байгуулах тухай
3 А/03 Гоц халдварт хонин цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
4 А/04 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
5 А/05 Дүнжингарав хурд -2017 хурдан морины уралдаанд ажиллах, зардал гаргах тухай
6 А/06  Бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
7  А/07 Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ явуулах тухай
8  А/08  Томилолтоор ажиллуулах, томилолтын зардал гаргах тухай
9  А/09 Архивын баримтанд тооллого явуулах ажлын хэсэг томилох тухай
 10 А/10 Эмийн зардал гаргах тухай
 11 А/11 Үнийн харьцуулалт хийх ажлын хэсэг томилох тухай
12 А/12 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
13 А/13 Хөрөнгө бүртгэх тухай
14 А/14  
15 А/15 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай
16 А/16 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай
17 А/17 Бараа материал хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай
18 А/18 Тооллогын комисс томилох тухай
19 А/19 Үндэсний их баяр наадмын хурдан морины эмчилгээ, үйлчилгээнд ажиллах эмч ажилтнуудын томилолтын зардал болон эмийн зардал гаргах тухай
20 А/20 Гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай
21 А/21 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
22 А/22 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
23 А/23 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай
24 А/24 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах
25 А/25 Томилолтоор ажиллуулах, томилолтын зардал гаргах тухай
26 А/26 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2-р ээлжийн давтан вакцинжуулалтанд хамруулах тухай
27 А/27 Албан бус тооллогын комисс томилох тухай
28 А/28 Бруцеллёзын вакцинжуулалтын мониторинг хийх тухай
29 А/29 Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, гарал үүслийн гэрчилгээний код олгох тухай
30 А/30 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай
31 А/31 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай
 32 А/32 Бруцеллёзын вакцинжуулалтын ажилд хяналт тавьж, томилолтоор  ажиллууах тухай
33 А/33 2017 оны жилийн эцсийн цалингийн урамшуулал олгох тухай
34 А/34 Урамшуулал олгох тухай
35 А/35 2017 оны эд хөрөнгийн нэгдсэн тооллогын ажлыг зохион байгуулах, комисс томилох тухай
36 А/36 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай