• Mongolian
  • English (UK)

Вакцинжуулалт

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал амьтныг Биокомбинат ТӨҮГ -т үйлдэрлэсэн 15 нэр төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинаар захиалгын дагуу тарьж үйлчилдэг.

Иргэд аж ахуйн нэгжүүд дээрхи 15 нэр төрлийн вакцинаар мал амьтнаа тариулах бол өөрийн харьяа дүүргийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжид захиалга өгөх шаардлагатай.

Манай улсад үйлдвэрлэдэгүй вакцинаар мал амьтнаа тариулах бол зохих тусгай зөвшөөрөлтэй газраас малын эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн вакциныг худалдан авч, эрх бүхий итгэмжлэлтэй малын эмчээр тариулна.