• Mongolian
 • English (UK)

Лекцийн хөтөлбөр

Зарлал

Японы Жайка байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа “Мал эмнэлгийн, мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хоккайдагийн Их сургуулийн доктор Сакода, Такаги, Итами нар 2015 оны 10 сарын 02-ны өдөр НМЭГ-ын хурлын танхимд лекц уншина.

Оролцогчид: МЭҮГ, МЭХ, УМЭАЦТЛ, Дүүргүүдийн мал эмнэлэг, үржлий нэгжүүдийн эмч нар, Гахай шувууны аж ахуй эрхлэгч нар

Хөтөлбөр

10:30 – 12:00 Нээлт

 1. Лекц 1

  “Horse anesthesia” (+30 min, +5 discussion)  Dr.Itami

 2. Лекц 2

  Reconstructive Surgery of the skin” (+30 min, +5 discussion) Dr.Takagi

 3. Лекц 3

  Avian influenza update(+15 min)  Dr.Sakoda

12:00 – 13:00 Үдийн завсарлага

 1. Лекц 4

  Vaccination and eradication of the classical swine fever”  (+30 min, +5 discussion)

  Free discussion for CSF control (+45 min)   Dr.Yashihiro Sakoda

15:00 Хаалт