• Mongolian
  • English (UK)

НИТХ-н тогтоолууд

НИХТ-ийн тогтоолын нэр

Дугаар

Батлагдсан огноо

1

Үйлчилгээний хөлсний  норматив тогтоох тухай

14/05

2014.01.23

2

Нийслэлд мал  аж  ахуй  эрхлэх талаар  баримтлах  бодлого хөтөлбөр батлах тухай

А/119

2014.07.08