Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын хууль эрх зүйн орчин


САНГИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ 2021 оны 07 дугаар сарын 09